« Que renunciï, doncs, a [la pràctica de la psicoanàlisi] qui no pugui atènyer la subjectivitat de la seva època en el seu horitzó. Perquè, com podria fer del seu ésser l'eix de tantes vides, aquell que no sabria res de la dialèctica que el...