Jacques Lacan i les referències a la política

Al següent document pdf anotem les referències explícites a la política que hem trobat als escrits i seminaris de Jacques Lacan. Les referències són a les edicions en llengua francesa i són un material de base per a Ciutat de les Lletres i per a tots aquells que vulguin fer una recerca sobre el tema.

Seran ben rebudes les noves referències que ens envieu per a afegir al llistat.

Algunes han estat ja comentades a les reunions internes de Ciutat de les Lletres.

Jacques Lacan, referències política