La psicoanàlisi sota l’ocupació nazi
(Laura Sokolowsky)

Trobada sobre l’obra de Laura Sokolowsky, membre de l’ECF i de l’AMP

Organitzat pel Freud Museum of London

El 3 de febrer de 17h a 18h30

En videoconferència

Reserves i informacions al web del Freud Museum

Més publicacions de