Reunions de la Xarxa Zadig a Catalunya
(2017-2020)

Rel i Llamp (primer grup impulsor  Zadig a Catalunya)

— 31 de maig de 2017: Formació de Rel i Llamp

  Juny 2017: Lectura dels textos de la “taula d’orientació” Zadig: Lacan – Voltaire- Weil.

— 30 de maig de 2018: Trobada amb Jordi Palou-Loverdos: “Drets humans, conflictes, ben-estar i ben-ésser”.

 

Ciutat de les Lletres (Març 2019 – Abril 2020)

— 25 de març de 2019: Formació de la Ciutat de les Lletres.

— 26 de juny de 2019. Es reuneixen al local de la Comunitat de Catalunya de l’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi: Anna Aromí, Miquel Bassols, Laura Canedo, Neus Carbonell, Irene Domínguez, Xavier Esqué, Mari Cruz Fernández, Vicenç Palomera, Montse Puig, Marta Serra, Leonora Troianovski, Antoni Vicens i Francesc Vilá. Ha excusat la seva assistència Guy Briole. Posen en marxa un programa d’activitats i difusió.

— 12 de setembre de 2019: Antoni Vicens exposa el seu treball sobre “La ciutat dividida”.

— 18 d’octubre: Reunió i debat sobre la situació a Catalunya. Lectura i debat sobre el llibre de Blandine Kriegel, “La République et le Prince Moderne”, PUF, Paris 2011.

— 28 de novembre de 2019: Construcció del Web de Ciutat de les Lletres.

— 16 de gener de 2020: Lectura del Seminari de Jacques-Alain Miller, “Point de capiton”. Intervenció de Francesc Vilá.

— 27 de febrer: Vicenç Palomera, lectura del text “La psiquiatria anglesa i la guerra” a la llum de l’actualitat política.

— 2 d’abril de 2020: Leonora Troianovski: “Utilitat pública i dignitat del símptoma en temps del COVID-19”.