Sobre la veritat i la democràcia
(Ezequiel Mir Casas)

Els desenvolupaments recents del que s’ha anomenat l’era d’Internet i de les xarxes socials, la multiplicació de les fake news i de les manipulacions de la informació, així com l’erosió de la confiança en els mitjans de comunicació i en l’expertesa, mantinguda pels mateixos polítics, planteja qüestions a les quals tots ens enfrontem, tanmateix encara ens costa analitzar-ne els pros i contres. Ens diuen que hem entrat en una època de postveritat, on la mateixa noció de fet no té cap sentit. Aquests fenòmens no són massa nous, ja que els rumors, les falses informacions, els secrets i les mentides han format part de la vida social des que els éssers humans es van adonar que podien manipular els seus semblants guardant informació útil per a ells o enganyant-los. Però han assolit dimensions sense precedents amb l’augment dels fluxos d’informació. S’ha argumentat que amenacen la democràcia, perquè una democràcia que no pugui recolzar-se sobre veritats i fets no pot jutjar, criticar ni deliberar. Però, és cert que la democràcia necessita la veritat? La concepció liberal clàssica tendeix a posar-la entre parèntesis, ja que seria una font de conflictes irreductibles i proposa substituir-la per una forma de consens racional. La política necessita la veritat? L’acció requereix el coneixement dels fets, però el raonament pràctic i la deliberació política no són formes de coneixement. ¿La mentida i la manipulació de la informació no són només armes clàssiques de la política i de la guerra, sinó també armes necessàries? Aquells que es planyen de les noves formes de cinisme produïdes per l’era de les fake newspotser haurien de rellegir el seu Maquiavel i el seu Clausewitz. La necessària preocupació per la veritat i el bé públic hauria de donar pas a un puritanisme de la veritat i a noves formes de moralisme? Tanmateix, cal veure sempre la preocupació per la veritat com una forma d’opressió i un control social insidiós? Cal, més que mai, renovar les nostres reflexions sobre la relació entre l’ètica –intel·lectual i pràctica– i la política, i comprendre què entenem per democràcia, si volem preservar aquesta última.

Més publicacions de