Alguns crítics de la psicoanàlisi, en particular els partidaris de les teràpies cognitivo-conductuals, argumenten que tenen un enfocament científic, tal com podem llegir en un document recent sobre l'atenció terapèutica de les persones autistes[1]. Tot i que la qüestió de si la psicoanàlisi és una ciència...