Missatge adreçat a César Fernando Mazza, de Córdoba, Argentina, el 27 de desembre de 2018. Fotografia: Jorge Luís Borges, Luís Gusmán, Germán L. García. Benvolgut César, Una i mitja de la matinada, dia 27 de desembre. Llegeixo el teu correu: Germán ha mort! … La mort apareix com...

Lacan i la política, 1947 Ens interessa l'aspecte realista que trobem en la posició de Lacan en el seu text, de 1947, sobre «La psiquiatria anglesa i la guerra», una posició que exigia coratge donat que la noció de «realisme polític» havia estat utilitzada per tapar...

Lacan i la política, 1938 «La nostàlgia del tot» és el títol d'un dels apartats dels Complexos familiars en la formació de l'individu, text que Jacques Lacan va publicar el 1938. En efecte, Lacan va tenir molt aviat la intuïció de l'existència d'una passió en els...