Workshop of the Freudian Field in London
(ICF)

Comunicat del 13 de juliol de 2022

1- S’ha creat avui el Workshop of the Freudian Field in London, sota la meva direcció personal.

2- S’ha format un comité 2022-2023 del Workshop; la seva composició serà anunciada ulteriorment.

3- Hi haurà 7 sessions de 4 hores, que s’estendran de desembre a juny.

4- Tema de l’any: Els deliris.

5- El Comité exposerà en el moment oportú el funcionament administratiu del WFFL.

Jacques-Alain Miller

Més publicacions de